Կազմակերպական կառուցվածքը

Ստորև ներկայացնում ենք «ՕԿ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ֊ի վարչակազմակերպական կառուցվածքը

Մասնակիցների ընդհանուր ժողով

  Վերստուգող

  Խորհուրդ

  Գործադիր տնօրեն

 1. Վարկային տնօրեն֊գործադիր տնօրենի տեղակալ

  1. Վարկային բաժին
 2. Գործառնական դեպարտամենտի տնօրեն

  1. IT մասնագետ
  2. PR մասնագետ
  3. Սպասարկող անձնակազմ
 3. Գլխավոր հաշվապահ

  1. Հաշվապահական հաշվառման բաժին
Թարմացվել է` 2021/04/16 11:27