Սակագներ

Տեղեկատվական ամփոփագիր

«ՕԿ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ –ի կողմից մատուցվող այլ ծառայությունների սակագներ
Էլեկտրոնային քաղվածքների և փաստաթղթերի տրամադրումԱնվճար
Գրավադրված գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականում փոփոխություններ կատարելու թույլտվության տրամադրում, բացառությամբ ժառանգության ճանաչման հետևանքով առաջացած փոփոխությունների10.000 ՀՀ դրամ
Գրավադրված անշարժ/շարժական գույքի վարձակալության հանձնելու թույլտվության տրամադրում10.000 ՀՀ դրամ
Գրավադրված գույքի մասով տեղեկանքների տրամադրում10.000 ՀՀ դրամ
Վարկի պայմանների վերանայման վճար5000 ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլարի, ՌԴ ռուբլու հնամաշ թղթադրամների և մինչև 1996 թվականը թողարկված ԱՄՆ դոլարի թղթադրամների թողարկում5% եթե Վարկային կազմակերպությունը համարում է, որ թղթադրամը փոխանակման ենթակա է
Հնամաշ ՀՀ դրամի թղթադրամների փոխանակումԱնվճար

1. «ՕԿ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ–ն (այսուհետ վարկային կազմակերպություն) կարող է սակագներում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ, որոնց մասին ծանուցում է հաճախորդներին՝ փոփոխությունների և ծանուցումների տեքստը վարկային կազմակերպության տարածքում կամ ինտերնետային կայքում մեկ օր շուտ հասանելի դարձնելով, եթե այլ բան նախատեսված չէ առանձին տեղեկատվական ամփոփագրերով :

2. Վարկային կազմակերպությունը յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար սահմանում է արտարժույթի առուվաճառքի փոխարժեքներ, որոնք գործում են վարկային կազմակերպության աշխատանքային ժամերին։

3. Միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով։ Արտարժույթով սահմանված միջնորդավճարները գանձվում են տվյալ օրվա գործարքի համար վարկային կազմակերպության կողմից սահմանված տվյալ արժույթի վաճառքի փոխարժեքով։

Վարկային կազմակերպությունը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից։

Թարմացվել է` 2021/04/16 11:26

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ: ՈՒՍՏԻ, ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:

Գնահատողների ցանկ

«Էմ Ընդ Ջի Գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ, ք․ Երևան, Թումանյան 8, հեռ․՝ (+37493) 99-10-89m-gltd@mail.ru

«Վի Էմ-Ար Փի» ՍՊԸ, ՀՀ ք․ Երևան, Վարդանանց փակ․ 8 թիվ 3, հեռ․՝ +374 (43) 588-797vm-rp@mail.ru

«Բիլիվ» ՍՊԸ, ՀՀ, ք․ Երևան, Մաշտոցի պող․ 9-14 շենք, հեռ․՝ +374 (94) 221-111arm-belive@mail.ru

«Ֆինլոու» ՍՊԸ, ՀՀ, ք․ Երևան, Նալբանդյան 50 բն․ 3, հեռ․՝ (+37410) 50-60-00(+37460) 74-74-00finlaw@inbox.ru

«Ամինտաս Գրուպ» ՍՊԸ ՀՀ, ք․ Երևան, Արցախի փողոց 23/6․՝ (+37410) 43-22-76amintasgroup@mail.ru