Կազմակերպական կառուցվածքը

Ստորև ներկայացնում ենք «ՕԿ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ֊ի վարչակազմակերպական կառուցվածքը